Slampes pagasts.

Meliorācijas grāvju attīrīšana no apauguma.

 .