Slampes pagasts.

Meliorācijas grāvju attīrīšana no apauguma.