Dobele.

Aizaugušas lauksaimniecības zemes attīrīšana.