Ragaciems.

Krūmu un augšanā atpalikušo koku izzāģēšana.