Melluži.

Krūmu un augšanā atpalikušo koku izzāģēšana. Zaru šķeldošana. Koksnes izvešana.